7C har sedan 2012 framgångsrikt implementerat ”Sales Excellence Program” för Volkswagen Group Sverige och specifikt för VW personbilar, VW transportbilar, Skoda och senast för Audi. Vi har ett pågående uppdrag och har till dags dato installerat programmet på cirka 75 anläggningar. Fokus ligger på målstyrning, mätning på aktivitetsnivå, coaching och mötesstruktur. Nedan beskriver vi mer ingående hur uppdraget för VW personbilar tog sin början och utvecklades under åren fram till 2016.

Volkswagen har målet att vara världens största biltillverkare 2018. För att nå målet räcker det inte med att tillverka världens bästa bilar. Det gäller även att ha branschens nöjdaste och mest lojala kunder. Sedan 2012 har 7C uppdraget att implementera ett förändringsprogram för att skapa svenska bilbranschens bästa kundupplevelse.

Våra förändringscoacher stödjer lokala återförsäljare över hela Sverige med att utveckla ett kunddrivet ledarskap, en coachande intern mötesstruktur samt relevant mätning och uppföljning. Det för att ge så bra förutsättningar som möjligt för Volkswagens högpresterande säljteam att överträffa sina kunders förväntningar.

Vi är stolta över att uppdraget redan bidragit till att markant öka volym och kundnöjdhet.