I takt med att produkter och tjänster blir allt mer homogena ökar betydelsen av att ha goda personliga kundrelationer. Allt fler företag behöver därför arbeta metodiskt med att träffa och umgås med befintliga och potentiella kunder. Det gäller speciellt B2B-företag som erbjuder kvalificerade tjänster och produkter.

Det finns en enorm kraft att involvera så många medarbetare som möjligt i ett företagets nätverkande. Det öppnar inte bara många dörrar till nya affärer, utan skapar också en organisation med stort intresse för kunderna och deras behov.

Fran_snack_tillhandling_modell

7C har utvecklat en unik workshop i nätverkande och försäljning som vi vågar påstå finansierar sig själv. Den nöjer sig nämligen inte med att innehålla teori och övningar – deltagarna får på plats boka skarpa möten med relevanta personer i sitt eget yrkesmässiga nätverk. Tack vare vårt mätverktyg Salesexplosion.se är det även enkelt att i realtid dokumentera och följa upp aktiviteten.

För mer information kontakta Josefin Bylund (073-504 22 34).