Som chef är det lätt att dagarna försvinner i att lösa akuta problem istället för att ägna sig åt långsiktig utveckling och tillväxt. Det är helt enkelt svårt att få tiden att räcka till. Det gäller speciellt i samband med större verksamhetsförändringar. Ett effektivt verktyg för att komma ur den situationen är att börja använda sig av ett coachande ledarskap.

Coachande ledarskap är ett frågebaserat förhållningssätt som ger medarbetare utrymme att själva ta större ansvar för att nå uppsatta mål. På så vis utvecklas även medarbetarnas kompetens och prestationsförmåga. Enskilda medarbetares prestation mäts och följs upp med regelbundna avstämningar. Utfört på rätt sätt skapar coachande ledarskap mer självgående och högpresterande arbetsteam.

Coachande-ledarskap-modell

7C genomför regelbundet företagsanpassade utbildningar i coachande ledarskap. De varvar teorier med omfattande praktiska övningar kopplat till företagets dagliga verksamhet. Efter utbildningen skall deltagarna själva kunna coacha och leda medarbeta så att de blir mer kunddrivna, självgående och resultatfokuserade.

Under utbildningen lär sig deltagarna:
• Kraftfulla coachingtekniker
• Hantera eget och andras mentala tillstånd
• Skapa omedelbart förtroende med ”Rapport”
• Arbeta med drivande värderingar
• Skapa en tillväxtkultur
• Säkerställa roller, ansvar & delegering
• Grupp- och individcoaching
• Hotivation vs motivation
• Coachning som konflikthantering
• Ge och ta feedback som stödjer utveckling

För mer information kontakta Lars Alberyd (070-183 36 83).